நன்றி ! மீண்டும் பார்க்க!....

Copywrite @2016 ENVIS Centre !  All rights reserved  This site optimized for 1250 x 2000 Screen resolution        தனியுரிமை | நிபந்தனைகள்
முனைவர். ஆனந்தி சுப்ரமணியம்
மூத்த பொருளாதார ஆலோசகர்
சுற்றுச்சூழல்
, வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு, புது தில்லி
அறை
எண் A424, 4 வது மாடி, 'அக்னி விங்',
இந்திரா பர்யவரன் பவன், ஜோர் பாக் சாலை,
புது தில்லி - 110 003 (இந்தியா)
மின்னஞ்சல்: sradv-mef@gov.in
ஸ்ரீ. யஷ்விற் சிங்
பொருளாதார ஆலோசகர்
சுற்றுச்சூழல்
, வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு, புது தில்லி
அறை
எண் 650, 6 வது மாடி, 'அக்னி விங்',
இந்திரா பர்யவரன் பவன், ஜோர் பாக் சாலை,
புது தில்லி - 110 003 (இந்தியா)
மின்னஞ்சல்: yashvir@gov.in
முனைவர். சி. அருள்வாசு, Ph.D.,,
ENVIS - ஒருங்கிணைப்பாளர்
விலங்கியல் துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
கிண்டி வளாகம், சென்னை - 600 025.
தமிழ் நாடு.
தொலைநகல்: +91-44-22300899
மின்னஞ்சல்:
arulvasu2005@gmail.com, enviscoordinator@gmail.com
தொடர்புகொள்ள
திரு. கு. கருணாசாகரன்
மூத்த நிரலாளர்
மின்னஞ்சல்:
karunasathiya@gmail.com
திரு. பொ. திருமுருகன்
தகவல் அதிகாரி
மின்னஞ்சல்:
thiru.amma@gmail.com
திரு. சிவா அருண்
உதவி நிரலாளர்
மின்னஞ்சல்sivaarun@gmail.com
திரு. ரா. ரமேஷ்
தகவல் பதிவு உதவியாளர்
மின்னஞ்சல்: rameshkarthi22@gmail.com


HIT COUNT