தற்போதிய நிகழ்வுகள்
நன்றி ! மீண்டும் பார்க்க !....
(நிதியுதவி: சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம், இந்திய அரசு, புது தில்லி)
விலங்கியல் துறைசென்னைப் பல்கலைக்கழகம், கிண்டி வளாகம், சென்னை - 600 025.
நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
சுற்றுச்சூழல் தகவல் (ENVIS) மையம்
Copywrite @2016 ENVIS Centre !  All rights reserved  This site optimized for 1250 x 2000 Screen resolution        தனியுரிமை | பொறுப்பு துறப்பு
சுகாதார பிரச்சினைகள்
புதிய தொழில்நுட்பம்
காணொளி தொகுப்பு
இணையதள செய்திகள்

HIT COUNT
 
கரிம வேளாண்மை
Swatch_bharath_clean_India
சிறுநீர் பாதை நோய் தொற்று! ...  ஜனவரி 10,2017
இன்ஃப்ளுயன்சா வைரஸ்...      ஜனவரி 14, 2017
மலையகத்தில் A H1N 1 வைரஸ் ...ஜனவரி, 2017
மாசுபாடு
நீர் மாசுபாடு
காற்று மாசுபாடு
நிலம் மாசுபாடு
எண்ணூர் துறைமுகம்...        ஜனவரி 30, 2017
எண்ணெய் கசிவு: சென்னை   பிப்ரவரி 04,2017
103வது இந்திய அறிவியல்.....
பன்றி காய்ச்சலுக்கு பிப்ரவரி 26, 2017
மேலும்...
104-வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு...
நீரை சுத்தமாக்க சூரிய சக்தி....
இயற்கை உரமாகும் சிறுநீர்!....
கடல் நீரை குடிநீராக்கிய இளம் விஞ்ஞானி...
மலேரியாவை அறிய உதவும் சாதனம்!....
மேலும்...
மேலும்...
மேலும்...
மேலும்...

மீத்தேன்_திட்டம்