நன்றி ! மீண்டும் பார்க்க!....

சுற்றுச்சூழல் தகவல் (ENVIS) மையம்
விலங்கியல் துறைசென்னைப் பல்கலைக்கழகம், கிண்டி வளாகம், சென்னை - 600 025.
நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
(நிதியுதவி: சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம், இந்திய அரசு, புது தில்லி)
புத்தம் புதிய
>>தற்போதிய நிகழ்வுகள்
>>வாரத்தின் சிறப்புப்படம்
>>காணொளி தொகுப்பு
>>கரிம வேளாண்மை
>>சுகாதார பிரச்சினைகள்
>>மாசுபாடு
>>நீர் மாசுபாடு
>>இணையதள செய்திகள்
>>எண்ணெய் கசிவு: சென்னை   பிப்ரவரி 04,2017
>>Swatch_bharath_clean_India
>>எண்ணூர் துறைமுகம்...        ஜனவரி 30, 2017
>>மலையகத்தில் A H1N 1 ...ஜனவரி, 2017
>>இன்ஃப்ளுயன்சா வைரஸ்...      ஜனவரி 14, 2017
Copywrite @2016 ENVIS Centre !  All rights reserved  This site optimized for 1250 x 2000 Screen resolution        தனியுரிமை | பொறுப்பு துறப்பு


HIT COUNT